> Investeren in N786 is ‘serious business’
Is provincie Gelderland zo rijk dat wij ons kunnen veroorloven om niet te investeren?

> Leefbaarheid: onwenselijke kostenpost of rendabele investering?
Elders kan het, dus hier ook.

> De kortste route niet altijd de beste!
De kanaalvariant is dé oplossing voor een veilige verbinding van en naar de rijksweg A50.

Investeren in de N786 is ‘serious business’

Is provincie Gelderland zo rijk dat wij ons kunnen veroorloven om niet te investeren?


Belofte maakt schuld!

De N786… de provinciale weg tussen Dieren en Apeldoorn. De weg die bij file op de A50 het alternatief moet zijn voor een goede ontsluiting tussen Apeldoorn en Arnhem. De weg die er mede voor heeft gezorgd dat er geld wordt verdiend door één van de oudste en vooruitstrevende industrieën van ons land: de papierindustrie. Ook de weg waar anno 2013 1.600 vrachtwagens per dag helaas nog altijd door de kernen van Eerbeek en Loenen moeten rijden. De weg waar politiek Gelderland in 2011 voor de camera verkiezingsbeloften heeft uitgesproken dat men wil investeren in een oplossing waarvoor draagvlak is en die in ieder geval  de komende decennia meegaat.

En belofte maakt schuld. 6 februari praten Provinciale Staten over de vraag of er geïnvesteerd moet worden in de N786. De Gelderse politiek moet nu laten zien de besluitvorming niet (wederom) door of af te schuiven met weer een onderzoek, maar investeren. Maar electorale winst lijkt er voor vele partijen niet te halen in deze omgeving. Dan bestaat het gevaar dat het college van GS binnen de huidige structuur van de begroting voor verkeer en vervoer de traditie van verdeel en heers van haar voorgangers doorzet en ook de dorpen Eerbeek en Loenen verblijdt met enkele miljoenen voor een lokale rondweg die het probleem alleen maar verschuift naar de bosrand. De maatschappelijke stakeholders rondom de N786 kiezen voor een duurzame oplossing en willen met een aantal onderbelichte feiten en argumenten laten zien waarom deze oplossing een investering van 100 miljoen rechtvaardigt. Dat de omvang van de problematiek voorbij gaat aan de 4-jarige zittingsperiode van de staten is het probleem van de politiek en niet van de samenleving.

Kiest de provincie voor troetelwerkgelegenheid of voor de BV Gelderland?
De onderzoeksrapporten over de N786 vertonen al jaren een tendentieus beeld, waaruit statenleden alleen kunnen opmaken dat de N786 geld kost. In de beoordelingscriteria komen maatschappelijke en economische baten niet eens voor, hoewel de maatschappelijke stakeholders hier al jaren om vragen. Statenleden die de moeite nemen het laatste onderzoeksrapport goed te lezen, kunnen op pagina 29 nog net tussen de regels door vinden dat de oplossing die de maatschappelijke partners presenteren de minste voertuigverlieskilometers oplevert. Maar dat deze oplossing ook betekent dat er weer milieuruimte ontstaat voor de industrie en een concurrerend vestigingsklimaat ontstaat wordt niet genoemd. De industrie en de aanverwante sectoren - met name in de kernen Eerbeek en Loenen - zoals groothandel en transport zorgen voor een werkgelegenheid van circa 3.500 banen. Afgezet tegen de beroepsbevolking in de gemeente Brummen is dat ruim 50%! Sluiting van één fabriek vanuit Engeland of Oostenrijk vanwege de wereldwijde concurrentie kost de Gelderse samenleving in één jaar bijna evenveel als de totale investering in de N786. Dit risico bij niet investeren in de N786 is simpelweg onaanvaardbaar. Dan brengt de provincie de armoede terug in Gelderland.

Natuurlijk zijn er prachtige bedrijven te benoemen waar hoogwaardige technologieën worden toegepast. Het is ook geweldig om te zien wat er in verschillende sectoren gebeurt, maar het is aan het verworden tot troetelwerkgelegenheid. Iedere gemeente, iedere provincie trekt graag aan de bijzondere bedrijven en aan de bedrijven die veel werkgelegenheid per m2 creëren, die je niet ruikt, hoort of ziet. In Gelderland bestaat relatief veel van de bedrijvigheid uit technische MKB-bedrijven. Zij vinden hier werknemers die van aanpakken weten en goed met hun handen zijn. Dit zijn prachtige bedrijven. Veel van deze bedrijven voldoen wellicht niet aan het stereotype van bedrijvigheid die de provincie met dit beeld voor ogen heeft, maar het is wel de ruggengraat van onze Gelderse economie. Ook in de toekomst moet er voldoende ruimte zijn voor deze bedrijven uit de maakindustrie.

Kijk naar de lange termijn, denk innovatief
Het bedrijfsleven verzoekt de provincie dringend om de opwaardering van de N786 uit te laten voeren middels een zogenaamd Design Build Finance en Maintain (DBFM)-contract. In een DBFM-contract wordt het ontwerp, de bouw, de financiering en het beheer geïntegreerd. Over de looptijd van een DBFM-contract – meestal 20 tot 30 jaar – betaalt de overheid aan het consortium een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding die afhankelijk is van de beschikbaarheid van de infrastructuur. Als de provincie Gelderland werkt maakt van een echte meerjarenbegroting voor infrastructuur (tot 2028) is deze constructie zeer goed mogelijk. En als de statenleden roepen dat de Wet HOF deze constructie in de weg zit, raden wij aan uw huiswerk te doen. Voor de bepaling van het EMU-saldo is het transactiemoment bepalend. Als je besluit tot een investering in de N786, dan is de kapitaaluitgave die hiermee gepaard gaat relevant voor het EMU-saldo in het jaar van de transactie. Binnen een provinciale begroting die verder gaat dan de coalitieperiode kan dit dus ook.

Gelderland dankt haar welvaart aan de industrie; zorg dat dit zo blijft!
Sinds jaar en dag wordt er hard gewerkt langs de Veluwezoom. Al meer dan drie eeuwen wordt hier in goede harmonie met de omliggende natuur papier gemaakt voor grote delen van Nederland en Europa. Ook talloze bedrijven in de maakindustrie zijn vanwege de natuurlijke en geografische ligging (het midden van Nederland) in deze omgeving gevestigd. Wij roepen de Gelderse politiek op om er voor te zorgen dat er geld kan worden blijven verdiend in Gelderland. Niet investeren in de N786 betekent ook dat er geen excuses meer zijn als bedrijven omwille van het vestigingsklimaat andere keuzes maken. Vooraan staan en roepen om werkgelegenheid is dan geen optie. Het realiseren van een goede bedrijfsomgeving is een belangrijke taak van de overheid. Een goede infrastructurele ontsluiting maakt hiervan nadrukkelijk onderdeel uit en de provincie dient daarin te voorzien!

Industriekern Eerbeek Loenen, Bedrijvenkring Apeldoorn, VNO-NCW Stedendriehoek, TLN, EVO en de Kamer van Koophandel Oost-Nederland

 

Help mee en stuur deze website door:

Deel deze informatie met anderen