> Investeren in N786 is ‘serious business’
Is provincie Gelderland zo rijk dat wij ons kunnen veroorloven om niet te investeren?

> Leefbaarheid: onwenselijke kostenpost of rendabele investering?
Elders kan het, dus hier ook.

> De kortste route niet altijd de beste!
De kanaalvariant is dé oplossing voor een veilige verbinding van en naar de rijksweg A50.

Gelderse politiek wil investeren in N786

Apeldoorn, 12 maart 2015

Een grote meerderheid van de politieke partijen in Gelderland wil dat in de volgende coalitieperiode een investeringsbesluit wordt genomen over de N786, de provinciale weg tussen Dieren en Apeldoorn. Het investeringsbesluit voor een verbeterde ontsluiting via de N786 is belangrijk om zowel de leefbaarheid als de economische groei te waarborgen voor met name de papierindustrie die op dit moment werk biedt aan ruim 3000 mensen. Al geruime tijd pleiten dorps- en wijkraden, werkgeversorganisaties, gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden en de Gelderse Milieufederatie voor de zogeheten kanaalvariant, bij voorkeur met een nieuwe aansluiting op de A50. Deze maatschappelijke coalitie heeft in de afgelopen weken 3 stellingen voorgelegd aan de Gelderse politieke partijen. Met als doel maximaal duidelijkheid te bieden aan de kiezers in de regio over wat er gaat gebeuren in hun voortuin.

Investeren in de toekomst
Op de website www.n786.nl zijn alle reacties van de partijen te vinden. Opvallend is dat van de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD in de komende periode een investeringsbesluit willen nemen. D66 wil dat als enige coalitiepartij niet. Alle oppositiepartijen, op Centrum Democraten en GroenLinks na, willen ook dat er in de komende periode een besluit valt. De VVD meldt in haar reactie expliciet te willen investeren economie en bereikbaarheid. Ook 50 Plus geeft aan dat de papierindustrie de basis is van de Gelderse maakindustrie en we deze economie moeten bevorderen in plaats van afbreken. D66 is van mening dat er geen bereikbaarheidsprobleem is in de regio en investeringen in infrastructuur dus niet nodig zijn.

Draagvlak niet voor alle partijen doorslaggevend
De kanaalvariant kan rekenen op een groot draagvlak in het gebied. De variant met een nieuwe aansluiting op de A50 levert lokaal inpassingsvraagstukken op, maar dat geldt ook voor de variant die aansluit op de Immenberg. Beide varianten langs het kanaal kosten aanzienlijk meer dat het opwaarderen van de huidige route door de dorpen of het verplaatsen van de weg naar de randen van het dorp (omleggingen). Als gevraagd wordt aan partijen of een groot draagvlak in de omgeving belangrijker is dan de kosten, geeft de PvdA aan dat de prijs doorslaggevend is.

Lees de reacties van de politieke partijen 

Help mee en stuur deze website door:

Deel deze informatie met anderen